Služby a úhrady

Spôsob určenia a výšku úhrady za poskytované službu upravuje VZN BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.


Úplné znenie tohto VZN nájdete tu [pdf - 1MB].

Poplatky za komplexné služby zahŕňajú v našom sociálnom zariadení sumár poplatkov za:

ODBORNÉ  ČINNOSTI

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

ZpSDSS
II. stupeň 2,30 €/deň
III. stupeň 2,30 €/deň
IV. stupeň 2,30 €/deň
V. stupeň 3,00 €/deňV. stupeň 2,70 €/deň
VI. stupeň 3,70 €/deňVI. stupeň 3,40 €/deň

STRAVOVANIE 

- strava  racionálna, šetriaca diéta a neslaná diéta je poplatok  za suroviny k výrobe jedla4,00EUR/deň (raňajky, obed, večera)- režijné náklady na výrobu jedla = 30% k surovinám = 1,20 EUR/ deň- cena stravy celkom  5,20  EUR / deň

- strava  diabetická diéta, výživná a bielkovinová diéta je poplatok  za suroviny k výrobe jedla  4,80 EUR/deň (raňajky, desiata,  obed, večera a II. večera )- režijné náklady na výrobu jedla = 30% k surovinám = 1,44 EUR/ deň- cena stravy celkom  6,24 EUR / deň

- strava bezlepková a bezlaktózová diétaje poplatok  za suroviny k výrobe jedla 5,20  EUR/deň (raňajky,  obed, večera  )- režijné náklady na výrobu jedla = 30% k surovinám = 1,56 EUR/ deň- cena stravy celkom 6,76EUR / deň


ĎALŠIE ČINNOSTI

- upratovanie 0,80 €/ deň 

- pranie, žehlenie, oprava bielizne 0,80 €/deň

Výška mesačných poplatkovsa pohybuje v rozmedzí 400 EUR  až   460 EUR. 

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - vzor196 kB [pdf]