História

    Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany sa nachádza v peknej lokalite Suchánskej doliny v centre obce Sušany, okres Poltár. Umiestnený je v dvoch objektoch, ktoré sú spojené spojovacou chodbou ubytovacím a stravovaco-prevádzkovým objektom. 

    Tento základný komplex domova bol daný do prevádzky v novembri 1995 a stal sa zázemím na ubytovanie 49 klientov nášho zariadenia.

    Od septembra 2008 zabezpečujeme sociálne služby s kapacitou ďalších 6 pobytovým miest v ďalšom prevádzkovom objekte rodinného typu v susednej obci Hrnčiarske Zalužany v jednoposchodovej budove.

    Kapacita domova je stanovená na celkový počet 55 prijímateľov sociálnej služby, z toho 49 miest charakteru zariadenia pre seniorov a 6 miest charakteru domova sociálnych služieb.

Zriaďovateľom domova je VÚC - Banskobystrický samosprávny kraj.