Poradovníky

Od 15. 09. 2018 vedie poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby DD a DSS Sušany.

V prípade, že chcete byť umiestnený v našom zariadení, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami doručte osobne alebo zasielajte priamo do nášho zariadenia poštou na adresu:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany, 980 12 Sušany 72.

Poradovník čakateľov – zariadenie pre seniorov nájdete TU

Poradovník čakateľov – domov sociálnych služieb nájdete TU

Všetky poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja nájdete TU


V prípade potreby Vám v DD a DSS Sušany poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch so zabezpečením sociálnej služby.

Telefonický kontakt: 047/567 81 80